اعلانات سایت

اولین رویداد بازی با داده‌های واقعی

از Admin System در

  تحت حمایت مالی تیم تحلیل علمی داده ها و موسسه بین المللی آمار اولین رویداد بازی با داده‌های واقعی از تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۹ به مدت یک ماه برگزار خواهد شد. 

برگزارکنندگان رویداد به همراه متولیان داده‌های مسابقه در وبینار ۱۱ دیماه بصورت کامل و جامع اهداف و فرايندهای مسابقه شامل نحوه شرکت، نحوه تهیه گزارش و نوع داده‌ها را تشریح کردند. ویدئوهای این وبینار در صفحه اصلی رویداد بارگزاری شده است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به  آدرس http://sdat.ir/playdata مراجعه کنید.